Επιλογές Semi-Dedicated

HST1

140 /έτος
100 /έτος

+ ΦΠΑ

 • 1 GB δίσκος
 • 20 GB κίνηση το μήνα

HST2

190 /έτος
150 /έτος

+ ΦΠΑ

 • 2 GB δίσκος
 • 40 GB κίνηση το μήνα

HST3

240 /έτος
200 /έτος

+ ΦΠΑ

 • 3 GB δίσκος
 • 60 GB κίνηση το μήνα

HST5

290 /έτος
250 /έτος

+ ΦΠΑ

 • 5 GB δίσκος
 • 100 GB κίνηση το μήνα

HST10

340 /έτος
300 /έτος

+ ΦΠΑ

 • 10 GB δίσκος
 • 200 GB κίνηση το μήνα

HST15

390 /έτος
350 /έτος

+ ΦΠΑ

 • 15 GB δίσκος
 • 300 GB κίνηση το μήνα

HST20

440 /έτος
400 /έτος

+ ΦΠΑ

 • 20 GB δίσκος
 • 400 GB κίνηση το μήνα

Χαρακτηριστικά

Σε όλες τις επιλογές Semi-Dedicated τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι ίδια.

Δεν παρέχεται κάποιου είδους υποστήριξη, ούτε backup, και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων και λοιπών εφαρμογών που θα εγκαταστήσει, αλλά περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα και στο λογισμικό του server.

 • OS: CloudLinux
 • Administration: cPanel
 • Antivirus: maldet (auto) + ClamAV
 • Web Stack: Apache/PHP 7.x/MySQL 5.6
 • Firewall: ConfigServer
 • Backup: Δεν παρέχεται
 • FTP Accounts: 15
 • Subdomains: 15
 • Addon Domains: 5
 • Parked Domains (Aliases): 15
 • Email Accounts *: 50
 • Email Autoresponders: Απεριόριστα
 • Email Forwarders: Απεριόριστα
 • Email Filters: Απεριόριστα
 • Email Limit **: 250
 • Databases: 15
 • CPU Usage: Equal Share, Max 4x2.6 GHz
 • Processes: Max 100
 • Entry Processes: Max 40
 • Memory: Max 1 GB
 • I/O: Max 10 MB/s
 • IOPS: Max 1024

* Email Accounts: Ανεξάρτητα με τον αριθμό των Email Λογαριασμών, ο χώρος που καταλαμβάνουν τα email που παραμένουν στον server, δεν μπορεί να ξεπερνά την χωρητικότητα του δίσκου της κάθε επιλογής.

** Email Limit: Εφαρμόζεται όριο στον αριθμό των email που αποστέλλονται από ένα λογαριασμό hosting, ώστε να αποφευχθεί το μαρκάρισμα του λογαριασμού ως spam από τα μητρώα spam.